Welkom

Welkom

op de Website van Studio HairCare Rotterdam. Hier vindt u alle informatie over de kapsalon, zoals openingstijden, bereikbaarheid en behandelingen.
Hieronder vallen behandelingen zowel met of zonder afspraak. Alleen op vrijdagavond uitsluitend volgens afspraak.
Wij zijn een dames- en heren salon.
Onze salon is opgedeeld in een dames- en herenhoek.
De herenhoek in onze salon beschikt over twee comfortabele barbierstoelen.
De dameskant heeft drie comfortabele dames stoelen en staan gescheiden van elkaar.
Natuulijk zijn ook kinderen van harte welkom.
Wij zijn rolstoel toegankelijk. Wij bevinden ons in Rotterdam, Crooswijk, Rusthoflaan 62.

Klantenkaart

Met ingang van 15 november 2022 stoppen wij met het uitgeven van een klantenkaart.
door de stijgende kosten hebben wij helaas het besluit moeten nemen om per omgaande te stoppen met de uitgifte van nieuwe klantenkaarten. Wij zijn tot dit besluit gekomen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen beoefenen.
De klantenkaarten die nog in gebruik zijn blijven uiteraard geldig tot het moment van inwisselen.
Onze excuses voor deze voor u vervelende maatregel.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

wij zijn gesloten op de volgende data:

Zaterdag: 27-04-2024
Dinsdag: 30-04-2024
Dinsdag: 25-06-2024
woensdag: 26-06-2024
Donderdag: 27-06-2024
Dinsdag: 02-07-2024
Woensdag: 03-07-2024
Donderdag: 04-07-2024