Welkom

Welkom

op de Website van Studio HairCare Rotterdam. Hier vindt u alle informatie over de kapsalon, zoals openingstijden, bereikbaarheid en behandelingen.
Hieronder vallen behandelingen zowel met of zonder afspraak. Alleen op vrijdagavond uitsluitend volgens afspraak.
Wij zijn een dames- en heren salon.
Onze salon is opgedeeld in een dames- en herenhoek.
De herenhoek in onze salon beschikt over twee comfortabele barbierstoelen.
De dameskant heeft drie comfortabele dames stoelen en staan gescheiden van elkaar.
Natuulijk zijn ook kinderen van harte welkom.
Wij zijn rolstoel toegankelijk. Wij bevinden ons in Rotterdam, Crooswijk, Rusthoflaan 62.

Maatregelen (COVID-19)

Onderstaande voorzorgsmaatregelen nemen wij in acht:
- Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar het gebruikelijke nummer: 010-4129684.
- Max. 5 minuten voor uw afspraak aanwezig.
- Er wordt telefonisch een gezondheidscheck gedaan, wanneer u belt voor het maken van een afspraak.
- Geen afspraak = niet welkom.
- Wij hanteren een max. aantal klanten in de salon.
- Er wordt voldoende afstand tot elkaar gehouden.
- Gelieve uw handen te desinfecteren voor/bij binnenkomst.
- Blijf thuis bij COVID-19 symptomen.
- Wij groeten u graag maar schudden geen handen.
- Wij nemen geen jassen aan.
- Betaal zoveel mogelijk contactloos.
- Wij werken volgens strenge hygiënische maatregelen.
- Mondkapje verplicht voor de professional als de klant.

Klantenkaart

Met ingang van 15 november 2022 stoppen wij met het uitgeven van een klantenkaart.
door de stijgende kosten hebben wij helaas het besluit moeten nemen om per omgaande te stoppen met de uitgifte van nieuwe klantenkaarten. Wij zijn tot dit besluit gekomen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen beoefenen.
De klantenkaarten die nog in gebruik zijn blijven uiteraard geldig tot het moment van inwisselen.
Onze excuses voor deze voor u vervelende maatregel.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

wij zijn gesloten op de volgende data

Dinsdag      30 mei
Woensdag  31 mei

Dinsdag      27 juni          Woensdag 28 juni     Donderdag 29 juni

Dinsdag      04 juli            Woensdag 05 juli     Donderdag 06 juli

Dinsdag     11 juli